سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

آموزش و پژوهش / پژوهش


حوزه پژوهش

با توجه به نقش و اهمیت تحقیق و پژوهش در هر فعالیت ، حضور نوجوانان و جوانان در عرصه های مختلف پژوهشی به خصوص در حوزه مسائل فرهنگی و دینی امری لازم و ضروری است . ایران بعنوان یکی از کشورهای جوان دنیا می باشد و هدایت انرژی جوانان و نوجوانان به برنامه تحقیقاتی و پژوهشی ، آینده ای روشن را برای ایران اسلامی ترسیم می نماید . مسئولیت این هدایت بر عهده کسانی است که توانایی جذب جوانان را به عهده دارند و در این راستا وظیفه مساجد و کانونهای فرهنگی و هنری دو چندان می باشد چرا که بیشتر مخاطبین برنامه های کانونها ، نوجوانان و جوانان می باشند که این موضوع می تواند به تعمیق و گسترش مبانی اسلامی و اعتقادی در قالب برنامه های تحقیقاتی کمک نمایند.

اهم فعالیت های گروه پژوهشی در کانونها :

تولید مقاله ، تولید کتاب ، راه اندازی سایت تحقیقاتی ، اجرای طرح های پژوهشی ، نشست های تخصصی ، تشکیل هسته های پژوهشی و ... می باشد . آموزش و پژوهش / پژوهش