سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

بخش خواهران


تنها دینی که جایگاه زن را اهمیت وافر داده اسلام است.اسلام به معنای واقعی زن را تکریم کرده است.اگر روی نقش مادر و حرمت او در درون خانواده تکیه می کند، یا روی نقش زن وتاثیر وحقوق ووظایف و محدویت های او در داخل خانواده تکیه می کند،به هیچ وجه به معنای این نیست که زن را از شرکت در مسائل اجتماعی ودخالت در مبارزات  وفعالیت عمومی مردم منع کند .

(بیانات مقام معظم رهبری )درواقع باحضورزنان درمساجد،مربيان جامعه تربيت ديني پيداميكند. زنان باحضور در مساجد هم نقش عبادی و هم نقش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را ایفا می کنند.

حضور در مسجد موجب می شود تا زنان جامعه بهتر بهپرورش نیروی انسانی سالم بپردازند و این حضور در درجه اول موجب بالا رفتن سطح آگاهیو معنویت زنان و سپس موجب تربیت نسل سالم می شود.

مقدمه:
تاریخ جهان شاهد نقش بسیار عظیم و غیرقابل انکارزنان در حوادث گوناگون است. امروزه که مباحث توسعه کشورهای جهان مطرح می‌باشد، نقشزنان در این فرآیند به شدت مورد توجه قرار گرفته است. برگزاری جلسات، سمینارها وکنگره‌های متعدد در خصوص جایگاه زنان و نقش آنان در توسعه حکایت از این موضوع حیاتیدارد.
اسلام نیز براي تربيت زنان ومردان راهكارهايي چون حضور درمسجد درنظر گرفتهاست درواقع باحضورزنان درمساجد،مربيان جامعه تربيت ديني پيدامي كند.

زنان باحضور در مساجد هم نقش عبادی و هم نقش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را ایفا می کنند. زن می تواند به اذن شوهر در مسجد حاضر شود احکام دین و احکام نورانی قرآن را فراگیرد  و در خانواده آموزش دهد.
حضور در مسجد موجب می شود تا زنان جامعه بهتر بهپرورش نیروی انسانی سالم بپردازند و این حضور در درجه اول موجب بالا رفتن سطح آگاهیو معنویت زنان و سپس موجب تربیت نسل سالم می شود.وجود زنان در هیئت امنا نیز بهما امکان می دهد تا با دیدگاه و نقطه نظرات آنان آشنا شویم و با بهره گیری از ایننقطه نظرات در پویایی مساجد بکوشیم.
دبیرخانه کانون های فرهنگی وهنری مساجد گیلان ازسال 72 خواهران فعال مسجدي در حوزه هاي مختلف را شناسايي و از اين افراد براي مدیریت کانون های فرهنگی وهنری استفاده نمود.درابتدا تعداد8 نفرازخواهران مسئولیت کانون ها رابعهده داشتندکه تاسال 93به 66کانون رسیدکه 36 کانون روستایی و30کانون شهری می باشد.

هدف ازایجاد واحد خواهران

 ترویج فرهنگ فاطمی،

 ارائه الگوی صحیح عفاف وحجاب،

سالم نگاه داشتن محیط خانواده

 ایجاد کلاسهای متنوع مهارتهای زندگی اعم از هنری ،فرهنگی ،ورزشی وآموزشی برای خواهران مسجدی می باشد

وظایف کارشناس واحد خواهران :

1-  تشکیل کارگروه برنامه ریزی حوزه بانوان

2-  تقسیم بندی ، ساماندهی و درجه بندی کانون های بانوان

3-  تشکیل جلسات انتخاب یا تغییر مدیر مسئول کانون های بانوان

4-  اخذ آرشیو اطلاعاتی کانون های بانوان

5-  طراحی ئ تنظیم گزارش های استانی در حوزه بانوان

6-  بازدید دوره ای از واحدهای خواهران

7-  بررسی مسایل فرهنگی بانوان با حضور مسئولان سازمان ها و نهادهای ذی ربط

   

اسامی خواهران مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد گیلان 

  فرم مشخصات مدیران ،رابطان منطقه ای و رابطان خواهر  

 مدارک لازم جهت معرفی رابط خواهران:

یک قطعه عکس

کپی شناسنامه

کپی کارت ملی

توجه:فرم واحد خواهران دقیقا و همه قسمت ها تکمیل شود

 

 

 

 بخش خواهران