سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

فرهنگی و هنری / کتابخانه ها / معرفی کتاب


کتاب اخلاق زناشویی: در این کتاب مسائل زناشویی از منظر اسلام بیان شده است که باعث بهبود و استحکام روابط زن و مرد می شود.

نویسنده: علیرضا فضلی

 هدیه های ناب برای مربیان

در این کتاب تجربه سال ها کارمستقیم با اعضای کانون ها توسط مولف جمع آوری شده و به صورت نکات کوتاه و کاربردی ارائه گردیده است.

نویسنده: علیرضا فضلی

دو کتاب فوق توسط آقای علیرضا فضلی از مسئولین کانون های مساجد گیلان تالیف شده است و علاقمندان جهت خرید کتاب می توانند با مولف کتاب با شماره 09113315495 تماس بگیرند.فرهنگی و هنری / کتابخانه ها / معرفی کتاب