سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

توسعه و برنامه ریزی / امور ساماندهی / شرایط و مراحل تاسیس کانون ها


مراحل تاسیس کانون فرهنگی هنری

1-برای تاسیس کانون فرهنگی و هنری ابتدا باید فرم درخواست مسجد جهت تاسیس کانون فرهنگی رااز اینجا دانلود کرده و بعداز تکمیل فرم درخواست می بایست به اداره ارشاد شهرستان برده شود و درصورت تایید ارشاد شهرستان توسط نامه ای به دبیرخانه استان ارجاع گردد.

2- تکمیل کاربرگ های شماره 1 تا 5 که می توانید این کار برگ ها و نحوه پر کردن آنها را از اینجا و هم چنین از بخش توسعه و برنامه ریزی /امور ساماندهی  / کاربرگ ها و اساسنامه ها دریافت نمایید.

3 -فرم بازدید اولیه مسجد و کانون

فرم بازدید اولیه مسجد و کانون 2

6-مدارک مورد نیاز ارکان کانون

شرایط لازم تصدی مسئولیت کانون توسعه و برنامه ریزی / امور ساماندهی / شرایط و مراحل تاسیس کانون ها