سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

آموزش و پژوهش / قرآن / خانه های نور


خانه های نور:

خانه های نور به فعالیتی اطلاق می گردد تا کانونهای فرهنگی و هنری مساجد جهت ترویج و توسعه آموزش های قرآنی ، ارتقاء سطح دانش و مهارت های فراگیران قرآن را در رشته های مختلف قرآنی عهده دار  باشند لذا کلیه فعالیتهای قرآنی کانونها اعم از طرح تلاوت نور، تفسیر همراه ، سلام مسجد ، شکوفه های نور و سایر فعالیتهای قرآنی زیر نظر خانه نور اداره می گردند. تاکنون تعداد 36 خانه نور در استان فعالیت دارند .

 

لیست کانون های دارای خانه نور استان گیلان

آیین نامه فعالیت مراکز خانه نور

نامه درخواست تاسیس خانه نور جدید

 

نامه درخواست هزینه کرد خانه نور قدیم 

 آموزش و پژوهش / قرآن / خانه های نور